متراژ: حدود ۱۱۵ مترمربع متراژ: حدود ۱۱۵ مترمربع

آپارتمان دوخوابه مشرف به حرم - TOP VIP

ظرفیت: ۴ نفر/ حداکثر۶ نفر ظرفیت: ۴ نفر/ حداکثر۶ نفر