متراژ: حدود ۸۵ مترمربع متراژ: حدود ۸۵ مترمربع

امکانات آپارتمان یک خوابه مشرف به حرم - VIP

ظرفیت: ۲ نفر/ حداکثر۴ نفر ظرفیت: ۲ نفر/ حداکثر۴ نفر