این مجموعه شامل استخرهای مجزا، سالن بدنسازی و تنیس است. سونای بخار، سونای خشک، حوضچه های آب گرم و سرد، از دیگر بخش های این مجموعه می باشد که فضایی آرام برای مهار خستگی سفر و تجدید قوای روحی و جسمی را برای میهمانان ایجاد نموده است.